Euro-Transfers RODO i Cookies

Polityka prywatności i pliki Cookies w Euro-Transfers

I. Przetwarzanie danych osobowych w Euro-Transfers

Realizując obowiązek, wynikający z przepisów art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jako Euro-Transfers Sp. z o.o., informujemy, że:

1. Informacje podstawowe

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma „Euro-Transfers Sp. z o.o.”, z siedzibą w przy ul. Pomorska 56A/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000421174, REGON: 321232532, NIP: 8513163332, reprezentowana przez Petersen Bjarn Allan – Prezesa Zarządu, adres poczty elektronicznej: office@euro-transfers.eu, numer tel. +48 668 434 649.

2. Inspektor Ochrony Danych
Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych urzęduje w siedzibie Administratora pod adresem: Szczecin, ul. Pomorska 56A/3, 70-812 Szczecin, adres poczty elektronicznej: office@euro-transfers.eu, numer tel. +48 668 434 649.

2. Cel i podstawa polityki prywatności w Euro-Transfers

1. Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się w następujących celach:
a) Cel przetwarzania: Wszelkie czynności związane z przygotowaniem, zawarciem, należytym wykonaniem i rozwiązaniem umów w Euro-Transfers.
Okres przetwarzania: Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych celach związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b).
b) Cel przetwarzania: Wszelkie czynności związane z przygotowaniem, zawarciem, należytym wykonaniem i rozwiązaniem umów, których nie jesteś stroną.
Okres przetwarzania: Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych celach związanych z umową, np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f).
c) Cel przetwarzania: Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód. Przede wszystkim informowanie o Administratorze i o jego działalności, marketing realizowany poprzez kanały elektroniczne i telefon. Dodatkowo także przygotowywanie i wysyłanie zamówionych ofert handlowych, odpowiedzi na wiadomości wysyłane za pośrednictwem strony internetowej Administratora.
Okres przetwarzania: Do czasu wycofania udzielonych zgód.
Podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a). W odniesieniu do sytuacji z punktów 3 lit. a-b, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanych celów.

2. Źródła pozyskiwania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane w formularzach), a także pozyskane z innych źródeł dostępnych publicznie. Dotyczy to np. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i bazy REGON.

3. Odbiorcy danych osobowych i zasady ich wykorzystania

1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
a) organy publiczne lub podmioty uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów. Na przykład biura rachunkowe, kancelarie prawne, drukarnie. Także dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy usług IT i innych usług, przetwarzający dane w imieniu Administratora,
c) podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Dlatego też Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

2. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane w Euro-Transfers przez okres współpracy z Tobą lub Podmiotem, którego jesteś reprezentantem. Po tym czasie, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą lub okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W efekcie Twoje dane osobowe, przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. aż do momentu jej cofnięcia. Następnie przez okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Uprawnienia

Przysługuje Ci prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
b) żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, dotyczących Twojej osoby,
e) żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Twojej osoby,
f) wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowy zakres Twoich uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe, jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany. Jednocześnie nie będą jednak służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu.

5. Zmiany polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki oraz jego aktualizacji. W przypadku takiej zmiany Administrator każdorazowo poinformuje o tym fakcie.

II. Polityka plików Cookies

„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, zawierające dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. W efekcie „Cookies” pozwalają m.in. wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji i zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. 

Stosujemy Cookies sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. Cookies sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei „Cookies” stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „Cookies”.

Informacji zawartych w plikach „Cookies” używamy w celu m.in do udostępniania różnego rodzaju narzędzi i funkcjonalności strony internetowej oraz w celu gromadzenia ogólnych danych statystycznych. Dzięki temu mamy możliwość identyfikowania sposobu korzystania użytkowników ze strony internetowej. A to dlatego, że podejmujemy kroki w celu ulepszania budowy oraz zawartości strony internetowej. Podkreślamy, że dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Uniemożliwiają również personalną identyfikację użytkownika.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące „Cookies” oraz dokonać ich ręcznego usunięcia. Dlatego też właściwe informacje o obsłudze plików „Cookies” oraz możliwych konfiguracjach, dostępne są w ustawieniach, zależnie od rodzaju przeglądarki.

Szczegółowe wskazania na temat zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:

ZAPRASZAMY

… do współpracy

Paweł Halarewicz
Polski, Angielski

+48 668 434 649
office@euro-transfers.eu

 

Florian Schlichert
Niemiecki

+49 175 9732161
florian@euro-transfers.eu

 

Łukasz Zboralski
Polski, Angielski

+ 48 504 806 188
lukasz.zboralski@euro-transfers.eu

 

FORMULARZ KONTAKTOWY
FORMULARZ KONTAKTOWY